ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τα ειδικά μας οχήματα συλλέγουν αστικά απόβλητα από Δήμους και Εμπορικούς πελάτες.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά συλλέγονται από κάδους ανακυκλώσιμων υλικών.

Μετά τη συλλογή, τα οικιακά απορρίμματα μεταφέρονται για διάθεση ή επεξεργασία σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Προσφέρουμε λύσεις σε επιχειρήσεις για τη συλλογή απορριμμάτων και ανακύκλωσης μαζί με

καθαρισμός και απολύμανση κάδων.